Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Zpětný odběr elektrozařízení

S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat staré elektrozařízení k likvidaci. Při nákupu nového zboží je možné elektrospotřebiče stejného typu bezplatně odevzdat na naší výdejně (tj. kus za kus) kdykoli během provozní doby. Ekologickou likvidaci našich výrobků zajišťuje společnost ASEKOL, a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231.
 
Zákazník je dále oprávněn bezplatně odevzdat staré elektrozařízení i na sběrných místech společnosti ASEKOL, a.s., uvedených na webových stránkách. Na stránkách této společnosti jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v elektrozařízeních, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu.
 
Odevzdání vysloužilého elektrozařízení je možné realizovat stejným způsobem, jakým bylo zboží dodáno, tj. při osobním odběru můžete staré elektrozařízení odevzdat na naší výdejně, při doručování prostřednictvím dopravce máte možnost poslat nám staré elektrozařízení pomocí některé z dopravních služeb. 
 
Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
 

Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Od našich zákazníků dále provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Nejpříznivější způsob nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na naší výdejně, a to kdykoli během provozní doby. Zákazník je dále oprávněn odevzdat baterie a akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL, a.s., uvedených na jejích webových stránkách.
 
Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít označení "přeškrtnutá popelnice", které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být odevzdána na místa k tomu určená. Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.
 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz